Túi giấy

Túi giấy

in túi giấy giá rẻ
Thời gian: 3-4 ngày

Kích thước thành phẩm : có thể  in túi giấy theo yêu cầu khách hàng

Qui cách :in Offset không giới hạn màu sắc, gia công thành phẩm, dán mép, xỏ dây quai, ép kim, ép nhũ


với các quy cách khác như: giấy khác, kích thước khác, ép kim, ép nhũ hãy alo cho chúng tôi ngay và chúng tôi sẽ báo giá cho bạn ngay
 

 

Giấy C250 


 STT

 Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy C250 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)


300


10.000 đ.c

500


7.000 đ.c


1000


4.800 đ.c


2000


4.200 đ.c

2

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy C250 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)


300


13.000 đ.c


500


9.000 đ.c


1000


6.800 đ.c


2000


5.900 đ.c

3

  In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy C250 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   37 x 27 x 10 cm ( cao x ngang x hông)


300


16.000 đ.c


500


13.000 đ.c


1000


7.800 đ.c


2000


7.000 đ.c
Thời gian: 3-4 ngày

Kích thước thành phẩm : có thể  in túi giấy theo yêu cầu khách hàng

Qui cách : Kéo lụa 1 màu / 1 mặt, gia công thành phẩm, dán mép, xỏ dây quai

in được túi giấy thân thiện với môi trường, túi giấy tái chế


Giấy Kraft 80 - túi này mỏng như các túi siêu thị
( không dùng quai - chỉ cần xách trên tay)
 STT  Quy Cách
 Số Lượng
 Báo Giá
 1  túi giấy kraft - 3kg
Kích thước 31 x 25 x 7
( cao x ngang x hông)
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,120 đ/c
 1000 1,060 đ/c
 2000 1,025 đ/c
 2  
 túi giấy kraft - 5kg
Kích thước 31 x 28 x 7
( cao x ngang x hông)
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,260 đ/c
 1000 1,230 đ/c
 2000 1,190 đ/c
 3
 túi giấy kraft - 10 kg
Kích thước 40 x 38 x 7
( cao x ngang x hông)
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1.382 đ/c
 1000 1.362 đ/c
 2000  1.356 đ/c


Thời gian: 4-5 ngày

Kích thước thành phẩm : có thể  in túi giấy theo yêu cầu khách hàng

Qui cách : Kéo lụa 1 màu / 1 mặt, gia công thành phẩm, dán mép, xỏ dây quai

in được túi giấy thân thiện với môi trường, túi giấy tái chế
Giấy Kraft 180 

STT

Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 2 mặt

   Xò dây quai

   Giấy k180

   30 x 20 x 8 ( cao x ngang x hông)

300

8.800 đ.c

500

6.800 đ.c

1000

5.200 đ.c

2000

4.500 đ.c

2

   In offset 4 màu – 2 mặt

   Xò dây quai

   Giấy k180

   21 x 21 x 8 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.500 đ.c

500

6.500 đ.c

1000

4.800 đ.c

2000

4.100 đ.c

3

   In offset 4 màu – 2 mặt

   Xò dây quai

   Giấy k180

   22 x 16 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.100 đ.c

500

6.000 đ.c

1000

4.500 đ.c

2000

3.700 đ.c

Giấy Kraft 280 

STT

Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 2 mặt

    Xò dây quai

   Giấy k280 

   15 x 15 x 8 cm (cao x ngang x hông)

300

7.800 đ.c

500

6.800 đ.c

1000

5.800 đ.c

2000

4.800 đ.c

2

   In offset 4 màu – 2 mặt

   Xò dây quai

   Giấy k280

   20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.200 đ.c

500

7.100 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

3

   In offset 4 màu – 2 mặt

     Xò dây quai

   Giấy k280

   31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

12.000 đ.c

500

8.000 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

4

  In offset 4 màu – 2 mặt

    Xò dây quai

   Giấy k280

   37 x 27 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

16.000 đ.c

500

12.000 đ.c

1000

6.800 đ.c

2000

6.000 đ.c

 


 STT  Quy Cách
 Số Lượng
 Báo Giá
 1  túi giấy kraft - 3kg
Kích thước 25 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,120 đ/c
 1000 1,060 đ/c
 2000 1,025 đ/c
 2  
 túi giấy kraft - 5kg
Kích thước 28 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,260 đ/c
 1000 1,230 đ/c
 2000 1,190 đ/c
 3
 túi giấy kraft - 10 kg
Kích thước 38 x 40
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1.382 đ/c
 1000 1.362 đ/c
 2000  1.356 đ/c

 STT  Quy Cách
 Số Lượng
 Báo Giá
 1  túi giấy kraft - 3kg
Kích thước 25 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,120 đ/c
 1000 1,060 đ/c
 2000 1,025 đ/c
 2  
 túi giấy kraft - 5kg
Kích thước 28 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,260 đ/c
 1000 1,230 đ/c
 2000 1,190 đ/c
 3
 túi giấy kraft - 10 kg
Kích thước 38 x 40
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1.382 đ/c
 1000 1.362 đ/c
 2000  1.356 đ/c

 STT  Quy Cách
 Số Lượng
 Báo Giá
 1  túi giấy kraft - 3kg
Kích thước 25 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,120 đ/c
 1000 1,060 đ/c
 2000 1,025 đ/c
 2  
 túi giấy kraft - 5kg
Kích thước 28 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,260 đ/c
 1000 1,230 đ/c
 2000 1,190 đ/c
 3
 túi giấy kraft - 10 kg
Kích thước 38 x 40
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1.382 đ/c
 1000 1.362 đ/c
 2000  1.356 đ/c

 STT  Quy Cách
 Số Lượng
 Báo Giá
 1  túi giấy kraft - 3kg
Kích thước 25 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,120 đ/c
 1000 1,060 đ/c
 2000 1,025 đ/c
 2  
 túi giấy kraft - 5kg
Kích thước 28 x 31
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1,260 đ/c
 1000 1,230 đ/c
 2000 1,190 đ/c
 3
 túi giấy kraft - 10 kg
Kích thước 38 x 40
1 màu - 1 mặt
( in kéo lụa)
 500 1.382 đ/c
 1000 1.362 đ/c
 2000  1.356 đ/cSTT

Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   15 x 15 x 8 cm

300

7.800 đ.c

500

6.800 đ.c

1000

5.800 đ.c

2000

4.800 đ.c

2

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280

   20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.200 đ.c

500

7.100 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

3

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k2800

   31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

12.000 đ.c

500

8.000 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

STT

Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   15 x 15 x 8 cm

300

7.800 đ.c

500

6.800 đ.c

1000

5.800 đ.c

2000

4.800 đ.c

2

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280

   20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.200 đ.c

500

7.100 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

3

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k2800

   31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

12.000 đ.c

500

8.000 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

STT

Quy Cách

Số Lượng

Báo Giá

1

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280 ( giấy cứng như bìa tạp chí)

   15 x 15 x 8 cm

300

7.800 đ.c

500

6.800 đ.c

1000

5.800 đ.c

2000

4.800 đ.c

2

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k280

   20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)

300

8.200 đ.c

500

7.100 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

3

   In offset 4 màu – 1 mặt

   Túi được cán màng bóng / mờ

   Xò dây quai

   Giấy k2800

   31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)

300

12.000 đ.c

500

8.000 đ.c

1000

6.300 đ.c

2000

5.900 đ.c

Bình luận

THIẾT KẾ IN ẤN PHẠM KHÔI CHẤP THUẬN THANH TOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

Sau khi chuyển khoản quý khách vui long thông báo lại cho Phạm Khôi để tránh tình trạng xót hàng, lộn hàng, vì có rất nhiều đơn hàng cùng giá thành giống nhau nên dễ sai xót, mong quý khách kỹ giùm chút vì tiền rất bạc. Xin cảm ơn
right
left