Sticker- Decal

Sticker- Decal

In decal nhựa sữa - In Nhãn Dán - In sticker

 Quy cách in


 Decal nhựa sữa- cán màng bóng khổ 9 x 5.5 - cắt thành phẩm - bế demi


 Số lượng


 1000 con


 2000 con


 3000 con


 Khổ 5,3 x 8,8


 500 d/c


 450 d/c


 400 d/c


 Thời gian


 3 - 4 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


 

 Số lượng
 Quy Cách
 Kích thước
  Báo Giá
 1000 con

(số lượng lớn hơn vui lòng liên hệ)
 Decal nhựa sữa tròn, sticker, bế thành phẩm sẵn, lột ra dán thôi
4 x 4
500 đ/c
 5 x 5
550 đ/c
6 x 6
650 đ/c
7 x 7
750 đ/c

In theo yêu cầu của quý khách, thời gian từ 2 - 3 ngày có hàng in decal giấy, decal sữa, decal trong

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 Số lượng
 Quy Cách
 Kích thước
  Báo Giá
 1000 con

(số lượng lớn hơn vui lòng liên hệ)
 Decal tròn, sticker, bế thành phẩm sẵn, lột ra dán thôi
4 x 4
500 đ/c
 5 x 5
550 đ/c
6 x 6
650 đ/c
7 x 7
750 đ/c

 Số lượng
 Quy Cách
 Kích thước
  Báo Giá
 1000 con

(số lượng lớn hơn vui lòng liên hệ)
 Decal tròn, sticker, bế thành phẩm sẵn, lột ra dán thôi
4 x 4
500 đ/c
 5 x 5
550 đ/c
6 x 6
650 đ/c
7 x 7
750 đ/c


Quy cách inBristol 300 gsm, in và cán màng mờ 2 mặt
(không cán màng hoặc in 1 mặt cũng cùng 1 giá)Số lượng2 hộp5 hộp10 hộp20 hộpKhổ 5,3 x 8,875.000 vnđ


(giá tổng cộng 2 hộp)105.000 vnđ
(giá tổng cộng 5 hộp)150.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 10 hộp)260.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 20 hộp)Thời gian2-3 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


Giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Quy cách inBristol 300 gsm, in và cán màng mờ 2 mặt
(không cán màng hoặc in 1 mặt cũng cùng 1 giá)Số lượng2 hộp5 hộp10 hộp20 hộpKhổ 5,3 x 8,875.000 vnđ


(giá tổng cộng 2 hộp)105.000 vnđ
(giá tổng cộng 5 hộp)150.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 10 hộp)260.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 20 hộp)Thời gian2-3 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


Giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Quy cách inBristol 300 gsm, in và cán màng mờ 2 mặt
(không cán màng hoặc in 1 mặt cũng cùng 1 giá)Số lượng2 hộp5 hộp10 hộp20 hộpKhổ 5,3 x 8,875.000 vnđ


(giá tổng cộng 2 hộp)105.000 vnđ
(giá tổng cộng 5 hộp)150.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 10 hộp)260.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 20 hộp)Thời gian2-3 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


Giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Quy cách inBristol 300 gsm, in và cán màng mờ 2 mặt
(không cán màng hoặc in 1 mặt cũng cùng 1 giá)Số lượng2 hộp5 hộp10 hộp20 hộpKhổ 5,3 x 8,875.000 vnđ


(giá tổng cộng 2 hộp)105.000 vnđ
(giá tổng cộng 5 hộp)150.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 10 hộp)260.000 vnđ
(giá 
tổng cộng 20 hộp)Thời gian2-3 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Bình luận

THIẾT KẾ IN ẤN PHẠM KHÔI CHẤP THUẬN THANH TOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

Sau khi chuyển khoản quý khách vui long thông báo lại cho Phạm Khôi để tránh tình trạng xót hàng, lộn hàng, vì có rất nhiều đơn hàng cùng giá thành giống nhau nên dễ sai xót, mong quý khách kỹ giùm chút vì tiền rất bạc. Xin cảm ơn
right
left