Lịch lò xo

Lịch lò xo


in lịch lò xo 5 tờ - 7 tờ - 13 tờ 


5 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Quy cách in

5 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Số lượng

200 cuốn

500 cuốn

1000 cuốn

2000 cuốn

Khổ 60 x 40

43.500 đ/c

26.500 đ/c

 20.500 đ/c

17.500 đ/c

Thời gian

5 - 6 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách


7 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Quy cách in

7 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Số lượng

200 cuốn

500 cuốn

1000 cuốn

2000 cuốn

Khổ 60 x 40

56.500 đ/c

33.500 đ/c

 25.500 đ/c

21.500 đ/c

Thời gian

5 - 6 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý khách13 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Quy cách in

13 tờ lò xò - 60 x 40 - C250

Số lượng

200 cuốn

500 cuốn

1000 cuốn

2000 cuốn

Khổ 60 x 40

95.500 đ/c

55.000 đ/c

 45.500 đ/c

34.500 đ/c

Thời gian

5 - 6 ngày có hàng khi có sớm Phạm Khôi sẽ thông báo đến quý kháchBình luận

THIẾT KẾ IN ẤN PHẠM KHÔI CHẤP THUẬN THANH TOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

Sau khi chuyển khoản quý khách vui long thông báo lại cho Phạm Khôi để tránh tình trạng xót hàng, lộn hàng, vì có rất nhiều đơn hàng cùng giá thành giống nhau nên dễ sai xót, mong quý khách kỹ giùm chút vì tiền rất bạc. Xin cảm ơn
right
left