tạo các biểu tượng bia

tạo các biểu tượng bia
in danh thiep gia re


Xây dựng biểu tượng Bia Dòng

Bước 1

Trong một tài liệu mới, lấy công cụ Hình chữ nhật (M) và tạo một hình dạng pxx 192x223 px cho bình.

Đặt trọng lượng đột qu to lên 4 pt bằng Hình tròn và Góc trong bảng Strokes và Fill, trống.

Bước 2

Chọn hình chữ nhật và công cụ Bút (P) tạo giao điểm ở giữa đường dẫn trên cùng và dưới cùng của hình dạng.

in danh thiep gia re

Bước 3

Chọn bằng công cụ Direct Selection Tool (A) trên Anchor mới mà chúng ta vừa tạo với công cụ Pen (P), giữ phím Shift và nhấn phím mũi tên xuống 3 lần; làm tương tự với Anchor dưới cùng mới   nhưng nhấn 6 lần Arrow Arrow Key thay vì 3. Chọn cả hai Anchors mới, và với Live Corners kéo về phía trên cùng.

in danh thiep gia re

Bước 4

Sử dụng Công cụ Hình Chữ nhật (M) tạo một hình dạng hình chữ nhật dài 36x206 px và kéo hai Góc Live Corners về phía trước để xoay tròn quanh cạnh dưới cùng. Chọn hình dạng mới của bạn, giữ phím Alt và Kéo sang phải bằng chuột. Duplicate nó, và với Transform Again (Control-D) nhân bản lần cuối cùng. Điều chỉnh thứ hai của ba hình dạng mới này vào Jar và xóa đường dẫn trên cùng của các đường này và điều chỉnh các đầu neo quá.

04
in danh thiep gia re

Bước 5

Để chế tạo lọ, chúng ta chỉ cần hai hình chữ nhật. Đi theo Công cụ Hình Chữ nhật Hình tròn và tạo một hình dạng 66x175 px với Bán kính Góc 12 px. Chọn bằng công cụ Selection Tool (V) Hình chữ nhật tròn và Transform Mỗi điều chỉnh cài đặt như bạn thấy phù hợp và sao chép.

in danh thiep gia re

Với công cụ Selection Tool (V) chọn hình chữ nhật tròn lớn và nhấp đúp vào nó. Bây giờ chúng ta đang ở trong chế độ Isolation Mode, lấy công cụ Scissors Tool (C) và click vào các nút giao thông của jar và xóa phần dư thừa. Thoát chế độ cách ly và làm tương tự với hình chữ nhật tròn nhỏ.

in danh thiep gia re

Bước 6

Đối với đầu bia, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một vòng tròn có kích thước 138x138 px và một trong số đó là 91x91px, với công cụ Scissors Tool (C) xóa giao lộ như chúng ta đã làm với tay cầm của bình.

in danh thiep gia re

Để tạo ra khuôn mặt chúng ta cần ba vòng tròn, 1 cho mỗi mắt và một cho miệng. Đối với mắt, chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo một vòng tròn 7x7 px với đầy và không có đột qu, sao chép nó kéo chuột trong khi giữ phím Alt. Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo một vòng tròn có kích thước 12.5x12.5 px đặt trọng lượng stroke thành 3 pt và Fill, empty. Với Công cụ Xoay vòng, xoay vòng tròn -9 ° và xóa nửa trên của vòng tròn.

in danh thiep gia re

Bia màu sắc

Bước 1

Tạo một Layer mới dưới layer mà chúng ta đang làm việc trước đó. Sao chép (Control + C) hình cơ thể của hộp và Dán tại chỗ (Control-Shift + V) trong lớp mới này.

Điền vào Hình Chữ nhật này với Màu #F8FF4D mà không bị đột qu, kéo đầu xuống dưới 60px

in danh thiep gia re

Bước 2

Làm tương tự với ba hình dạng bên trong cơ thể của Jar, và tô màu #F8D44D, không có đột qu, Xóa phần trên bên trái của ba hình dạng, chọn điểm neo trên cùng và điều chỉnh nó ở dưới hình dạng bên dưới.

in danh thiep gia re

Với công cụ Bút (V), thêm ánh sáng vào bình. Tạo một đường màu trắng bên cạnh hình bên trái, đặt trọng lượng stroke lên 14 pt với nút tròn trong bảng Strokes, và với công cụ Ellipse Tool (L) tạo một vòng tròn có kích thước 12x12 px mà không bị đột qu, dưới đường trắng. Với công cụ Selection Tool (A) chọn Path và Circle, giữ Alt-Shift và kéo các phần tử bên phải, tạo một bản sao, và lặp lại một lần nữa.

in danh thiep gia re

Với Công cụ Ellipse (L) tạo hai vòng tròn 115x115 px với màu #F8ffc7, điều chỉnh theo đầu bia, với Công cụ Lựa chọn (V) chọn cả hai vòng tròn và Gửi về Quay lại (Shift + Control + [)

in danh thiep gia re

Bước 3

Để tô màu xử lý của Jar, sao y như chúng tôi đã làm   cho thân của bình, điền cả hai Đường với Color #F8FFC7, chọn những hình đó và với Pathfinder và trong Chế độ Hình dạng, nhấp vào Mặt Trận Xoá.

in danh thiep gia re

Bước 4

Chọn tất cả các màu của lớp và di chuyển 6 px sang bên phải.

Bước 5

Chọn tất cả các nét từ lớp đầu tiên và tô màu nó với màu #542d16. Điền vào hai mắt cùng màu.

in danh thiep gia re

Xây dựng đường dây và màu Hot Dog biểu tượng.

Bước 1

Tạo một Lớp mới trên các lớp chúng tôi đã làm việc trước đây. Chọn công cụ Hình chữ nhật (M) và tạo một hình dạng 313x68 px với Bán kính Góc 33px cho bánh mì của bánh mì.

Đặt trọng lượng đột qu to lên 4 pt bằng Hình tròn và Góc trong bảng Strokes và Fill, trống.

in danh thiep gia re

Bước 2

Với công cụ Selection Tool (V), chọn hình dạng và sử dụng hiệu ứng Warp Arc Effect (Effect >Wrap >Arc) và điều chỉnh cài đặt Bend - 15%.

in danh thiep gia re

Bước 3

Chọn giữ hình dạng Alt-Shift và kéo các phần tử lên, tạo một bản sao, và lặp lại một lần nữa.

in danh thiep gia re

Bước 4

Với công cụ Selection Tool (V), chọn giữa ba hình dạng và nhấp đúp vào. Bây giờ chúng ta đang ở Chế độ cách ly. Chọn hình dạng và với Transform Mỗi điều chỉnh thiết đặt Horizontal Scale là 130% và Exit Isolation Mode.

in danh thiep gia re

Bước 5

Chọn tất cả các hình dạng và Mở rộng Hình thức.

Bước 6

Bây giờ chúng ta cần màu sắc của con chó nóng.

Tạo một Layer mới dưới layer mà chúng ta đang làm việc trước đó. Sao chép (Control + C) các hình dạng và Dán tại chỗ (Control + Shift + V) trong lớp mới này.

Chúng ta sẽ lấp đầy hình dạng trung tâm với màu #C7454E và các màu khác với màu #FF9258.

Chọn hình dạng trên cùng và Gửi về Quay lại (Shift-Control + [) và Mang sang Mặt trận (Shift + Control +)) hình dưới cùng.

in danh thiep gia re

Bước 7

Bây giờ sử dụng hai lớp với công cụ Selection Tool (V). chọn Stroke và Fill của hình dưới cùng, và kéo xuống 18 px.

in danh thiep gia re

Bước 8

Chọn hình dạng của xúc xích từ lớp màu và kéo   nó 9 px ở bên phải.

Bước 9

Với công cụ Selection Tool (V) chọn đường dẫn của xúc xích và nhấp đúp vào nó. Bây giờ chúng ta đang ở Chế độ cách ly. Lấy công cụ Scissors Tool (C) và nhấp vào các nút giao thông bánh mì và xóa phần thừa. Thoát chế độ cách ly và làm tương tự với hình chữ nhật tròn nhỏ. Làm tương tự với bánh mì trên đầu trang.

in danh thiep gia re

Bước 10

Để tạo Mù tạt, với công cụ Pen Tool (P) tạo đường dẫn 360 px. Đặt trọng lượng stroke lên 8 pt với Rounded Caps và Corner trong bảng Strokes và với màu #F8FF4D. Với công cụ Selection Tool (V), chọn hình dạng và sử dụng hiệu ứng Warp Arc Effect (Effect >Wrap >Arc) và điều chỉnh các cài đặt Bend - 15% và Expand Appearance. Sử dụng hiệu ứng Zig Zag (Effect >Distort & amp; Transform >Zig Zag) và điều chỉnh cài đặt khi bạn thấy phù hợp.

Bước 11

Để tạo ra khuôn mặt chúng ta cần ba vòng tròn, một trong hai mắt và một cho miệng. Đối với mắt, chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo một vòng tròn có kích thước 7x7 px mà không cần đổ đầy và không có đột qu stroke. Nhân đôi nó kéo chuột trong khi giữ phím Alt. Chọn Công cụ Ellipse (L) và tạo một vòng tròn có kích thước là 12.5x12.5 px. Đặt trọng lượng stroke thành 3 pt và Fill, empty. Với Công cụ Xoay vòng, xoay vòng tròn -9 ° và xóa nửa trên của vòng tròn.

Chọn tất cả các nét từ lớp đầu tiên và tô màu nó với màu #542d16, điền vào hai mắt với cùng một màu sắc.

in danh thiep gia re

Thành phần Delicious

Bước 1

Cuối cùng chúng ta có cả hai biểu tượng, vì vậy sắp xếp các tác phẩm theo ý muốn.

Tạo một bóng tối màu xám dưới con chó nóng với Công cụ Ellipse (L).

Lam tôt lăm! Bây giờ các biểu tượng Delicious của chúng ta sẽ kết thúc!

in danh thiep gia re

Chúng tôi có thể sử dụng những kỹ thuật đơn giản này để tạo ra bất kỳ món ăn ngon, tùy thuộc vào bạn! Chia sẻ thiết kế của bạn với chúng tôi trong các ý kiến ​​hoặc thông qua các phương tiện truyền thông xã hội!
Hãy đến với Phạm Khôi để in catalogue giá rẻ, in catalogue, in catalogue sài gòn

CÁC TIN KHÁC
Tạo kẹo Kawaii ngô
tạo ghi chú bằng giấy trong Adobe Illustrator
Làm thế nào để Thực hiện một bánh mì nướng Thiết lập
tạo texture retro

THIẾT KẾ IN ẤN PHẠM KHÔI CHẤP THUẬN THANH TOÁN QUA CÁC NGÂN HÀNG

Sau khi chuyển khoản quý khách vui long thông báo lại cho Phạm Khôi để tránh tình trạng xót hàng, lộn hàng, vì có rất nhiều đơn hàng cùng giá thành giống nhau nên dễ sai xót, mong quý khách kỹ giùm chút vì tiền rất bạc. Xin cảm ơn
0906.9000.21
Chat Zalo
Chat Facebook