Mức chiết khấu CTV như thế nào??

Sau khi hạch toán các công nợ và sẽ thanh toán chuyển khoản vào 16 và 1 hàng tháng qua thẻ ngân hàng
Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu in Phạm Khôi, trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối các sản phẩm của Công ty, sau đây là mức doanh thu mà công ty đưa ra cho các CTV