Thanh toán và Giao hàng CTV?

  • Ẩn phẩm sau khi đã có mặt tại công ty, quý CTV có thể đến 2 chi nhánh của công ty In Phạm Khôi lấy hàng và giao
  • nều có nhu cầu vận chuyển chúng tôi sẽ hỗ trợ đến cho khách 
  • Phí vận chuyển khi nhận hàng thanh toán ai sẽ thanh toán?

In Phạm Khôi trả lời: còn tùy trường hợp vui lòng xem lại chính sách giao hàng của cty bạn có thể áp dụng theo

  •  Cước vận chuyển sẽ tính thế nào?

In Phạm Khôi trả lời: mỗi khu vực tỉnh hay nội thành sẽ có cước phí khác nhau tùy vào chổ bưu cục báo gởi

  •  .Để biết phí vận chuyển tôi phải làm thế nào?

In Phạm Khôi trả lời: để chính xác về cước vận chuyển bạn sẽ nhắn thông tin địa chỉ khách hàng cho In Phạm Khôi. In Phạm Khôi sẽ kiểm tra rồi báo lại cho CTV