Để biết giá bán cho CTV tôi xem ở đâu??

các bạn cộng tác viên, khi báo giá liên hệ với kinh doanh bên In Phạm Khôi, chúng tôi sẽ báo giá net cho các bạn với giá đó, các bạn có thể báo cho khách hàng dựa vào tên tuổi của In Phạm Khô  bạn bán bằng giá In Phạm Khôi đề ra theo giá lẻ nếu có hoặc bán cao hơn