làm thế nào để báo hủy hàng?

Quý khách vui lòng thông báo đến các báo giá viên hoặc thiết kế viên, Ai là người nhận hàng của quý khách để thông báo lệnh hủy, trong vòng 6h tiếng từ lúc báo in công ty sẽ kiểm tra đơn hàng đã tiến hành in chưa và dừng kịp thời
xin cảm ơn

Phòng báo giá : 028 - 6682 1110  - Phòng thiết kế: 028 - 6680 1210