Các trường hợp hoàn trả hàng?

1 - Trường hợp hàng thuộc lỗi phần công ty - công ty sẽ 1 đổi 1 với quý khách nếu:
A - Sai nội dung : in lại hoàn toàn cho quý khách nếu ấn phẩm không đúng với bản vẽ đã gởi trên mạng
B - Sai Màu sắc : màu sắc nếu lệch quá mức cho phép 20% so với file thiết kế
C - Sai quy cách : sai kích thước hoàn toàn hoặc kích thước sai quá 1 cm
D- Sai số lượng : thiếu số lượng

2 - Trường hợp quý khách và công ty cùng sai
A - Thiết kế sai và quý khách duyệt file sai đó : quý khách và công ty mỗi bên chịu thiệt 50% nửa phần in ấn phẩm

3 - Trường hợp quý khách cung cấp tư liệu và hình ảnh nhầm lẫn
A - Hỗ trợ 1% - 3% phí in ấn phẩm tùy theo giá thành ấn phẩm


việc sai là sai, là việc không ai mong muốn, điều quan trọng chúng ta phải bỏ đi việc không vui mà chỉnh sửa những thứ đúng đắn